December 28, 2004

هنوز هم شبهايم يلداست

           طراحي با سياه قلم

Posted by محمد طاهريان at 9:13 PM | Comments (9)

December 26, 2004

يلدا

                    يلدا


يك ساله شده‌ام با تو در شب يلدايي پيش. شمع‌ها بود و من ! و چه تنها‌تر از پيشم در اين كوير وقتي تو قاب پنجره را مي‌شكني و پر مي‌گيري در خيال من

Posted by محمد طاهريان at 11:21 AM | Comments (12)

December 15, 2004

پيچيده در قباي نازك اقاقيا

نقاشي با پاستل 1383

هر صبح به انتظار گرمى دستانت آفتاب را از پشت اين پنجره‌هاي باران‌زده به تصوير مي‌كشم، كاش بيايي يكبار.

Posted by محمد طاهريان at 4:52 AM | Comments (9)

December 5, 2004

بدون عنوان

کرمان - زمستان 1381

Posted by محمد طاهريان at 2:09 AM | Comments (7)

December 2, 2004

تنها با تو


                    سمنان، خرداد 1383
بنویس‌ مرا :     ک ه
در  که
کشان     خود
و                   نقطه
در  آغازی       بی تو
و                     لبریز
در کشاکش بی کَش
                  معکوس
نا
تمام یکبار،     باهم
و               نه تن
ها
که                   تنها


Posted by محمد طاهريان at 2:47 AM | Comments (7)